กล่องใส่การ์ดบูชิโรด V2 Vol.183 ลาย Sword Art Online the Movie:Ordinal Scale \Kirito & Asuna\""",400,320,0,THB,Toys & Games,Traditional Games,Trading Card Games,https://th-live-03.slatic.net/p/4/v2-vol183-sword-art-online-the-movieordinal-scale-kirito-amp-asuna-1497946738-18075062-bc5c8cd2ba068560e7f0fc5acaf4ebfb-product.jpg,https://th-live-03.slatic.net/p/4/v2-vol183-sword-art-online-the-movieordinal-scale-kirito-amp-asuna-1497946738-18075062-e4db1843afda61bf6261f280e875f737-product.jpg,,,,http://ho.lazada.co.th/SHaRkx?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.co.th%2Fv2-vol183-sword-art-online-the-movieordinal-scale-kirito-amp-asuna-26057081.html%3Foffer_id%3D%7Boffer_id%7D%26affiliate_id%3D%7Baffiliate_id%7D%26offer_name%3D%7Boffer_name%7D_%7Boffer_file_id%7D%26affiliate_name%3D%7Baffiliate_name%7D%26transaction_id%3D%7Btransaction_id%7D%26aff_source%3D%7Bsource%7D&aff_sub=&aff_sub2=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=,Bushiroad,0,,,,,, BU849TBAA

กล่องใส่การ์ดบูชิโรด V2 Vol.183 ลาย Sword Art Online the Movie:Ordinal Scale \Kirito & Asuna\""",400,320,0,THB,Toys & Games,Traditional Games,Trading Card Games,https://th-live-03.slatic.net/p/4/v2-vol183-sword-art-online-the-movieordinal-scale-kirito-amp-asuna-1497946738-18075062-bc5c8cd2ba068560e7f0fc5acaf4ebfb-product.jpg,https://th-live-03.slatic.net/p/4/v2-vol183-sword-art-online-the-movieordinal-scale-kirito-amp-asuna-1497946738-18075062-e4db1843afda61bf6261f280e875f737-product.jpg,,,,http://ho.lazada.co.th/SHaRkx?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.co.th%2Fv2-vol183-sword-art-online-the-movieordinal-scale-kirito-amp-asuna-26057081.html%3Foffer_id%3D%7Boffer_id%7D%26affiliate_id%3D%7Baffiliate_id%7D%26offer_name%3D%7Boffer_name%7D_%7Boffer_file_id%7D%26affiliate_name%3D%7Baffiliate_name%7D%26transaction_id%3D%7Btransaction_id%7D%26aff_source%3D%7Bsource%7D&aff_sub=&aff_sub2=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=,Bushiroad,0,,,,,, BU849TBAA

รายละเอียดสินค้า