Wifi mini wifi adapter Mini USB WiFi 150Mbps Wireless Adapter 150M Computer LAN Card 802.11n/g/b with Network Card Antenna (Black)

Wifi mini wifi adapter Mini USB WiFi 150Mbps Wireless Adapter 150M Computer LAN Card 802.11n/g/b with Network Card Antenna (Black)

รายละเอียดสินค้า