รายการสินค้า

AB99 ปากกาแกะสลัก เครื่องแกะสลัก เครื่องแกะสลักแบบปากกา ปากกาแกะสลักแบบพกพา ใช้ถ่าน AA 2 ก้อน (สีขาว)

แผ่นแม่เหล็กยาง มีกาว 20x30 cm.

Dymo เทปปั๊มอักษรนูน ผิวมัน ขนาด 9 มม.x 3 ม. - สีแดง (แพ็ค 3 ม้วน)